Duszpasterstwo Osób Niesłyszących - strona pierwsza

Centrum Duszpasterstwa Osób Niesłyszących Archidiecezji Krakowskiej znajduje się przy parafii Najświętszego Salwatora (30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88). Duszpasterstwo obejmuje takie ośrodki jak Kraków, Nowy Targ, Pcim i Zakopane a zajmuje się koordynacją działań duszpasterskich skierowanych do osób osób niesłyszących i głuchoniewidomych.

Centrum Duszpasterstwa Osób Niesłyszących ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Krakowski oraz Krakowskim Seminarium Duchownym Koło Duszpasterstwa Głuchych.

Szczególnie zasłużonymi osobami dla osób niesłyszących w Archidiecezji Krakowskiej są ks. inf. Jerzy Bryła i +dyr. Maria Ilińska, którzy od wielu lat kształtowali działania pomocowe dla osób niesłyszących.