Duszpasterstwo Osób Niesłyszących Archidiecezji Krakowskiej

Msze święte i sakramenty

Msze święte i sakramenty dla osób niesłyszących w Krakowie

Msza święta w kościele SS. Prezentek w każdą niedzielę o godz. 10.00,
ul. Św. Jana 7, 31-017 Kraków,

Spowiedź w niedzielę u SS. Prezentek ul. Św. Jana 7 przed mszą św. a w tygodniu w Parafii Najświętszego. Salwatora (ks. Bryła, ks. Radoń).

Sakramenty: przygotowanie do małżeństwa i Poradnictwo Rodzinne w parafii Najśw. Salwatora, ul. Kościuszki 88. Błogosławienie małżeństw osób niesłyszacych w Krakowie i diecezji, odwiedziny chorych, chrzty i pogrzeby.

Msze święte dla osób niesłyszących w Pcimiu

Msza święta w każdą niedzielę o godz. 10.00 w Zakładzie dla Głuchych. 

Msze święte dla osób niesłyszących w Nowym Targu

Msza święta w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.00 w sali katechetycznej przy kościele św. Katarzyny. Dzień Skupienia w Wielkim Poście. 

Msze święte dla osób niesłyszących w Zakopanem

Msza święta w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w sali teatralnej na wikarówce w parafii Św. Rodziny. Dni Skupienia w Adwencie i Wielkim Poście. Adres: Zakopane, ul. Krupówki 1 a.