Duszpasterstwo Osób Niesłyszących Archidiecezji Krakowskiej

Szkoły i katecheza

Duszpasterze Szkół dla Osób Głuchoniemych

Kraków

Ks. Stanisław  Czernik, tel. 501 652 289, katecheta Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Niedosłyszących przy ul. Niecałej 8, sprawuje opiekę duszpasterską.

Ks. prob. Jerzy  Dziura – pijar, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 1, tel. 012 411 44 11. Sprawuje opiekę duszpasterską nad dziećmi i młodzieżą ze szkoły przy ul. Spadochroniarzy  1. Przygotowuje z katechetką dzieci do I komunii i bierzmowania – odprawia  sporadycznie Msze św. gdyż dzieci wyjeżdżają na weekendy.

Ks. dr  Stanisław Radoń – psycholog, ul. Kościuszki 88, tel. 012 424 43 61, sprawuje opiekę duszpasterską nad młodzieżą Liceum Profilowanego i Zasadniczej  Szkoły Zawodowej przy ul. Św. Stanisława 12. Odprawia  Msze św., spowiada, prowadzi rekolekcje z udziałem kleryków z Koła Duszpasterstwa Głuchych w kościele OO. Augustianów.

Ks. Artur Wójcikowski  – sercanin, ul. Saska 2, tel. 501 130 252. Katechizuje z katechetką młodzież  Zespołu Szkół dla Niesłyszących przy ul. Grochowej 23. Odprawia sporadycznie  Msze św. gdyż młodzież wyjeżdża na weekendy. Organizuje ogólnopolskie pielgrzymki niepełnosprawnych w Łagiewnikach (najbliższa 5 VI 2009 o godz.  12.00). Prowadzi Religijny teatr pantomimiczny, który występuje na festiwalach.